FIRATON

 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL WOKALNY W PUCKU

Dodaj pasji swojemu życiu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś

Kilka słów o nas

Organizatorem  I Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalnego w Pucku jest Fundacja "Instytut Rozwoju Artystycznego". To fundacja, do której celów statutowych należy działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez: wyszukiwanie osób utalentowanych wokalnie, instrumentalnie, aktorsko, tanecznie, promocję osób utalentowanych wokalnie, instrumentalnie, aktorsko, tanecznie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także podtrzymywanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
7+
Lat działalności
10+
Edycji naszych Festiwali
100K+
Obserwujących

Nasze Festiwale

FIRALEJA GWIAZD

Warszawa

FIRATON

Puck

FIROLIZA REAKCJA WOKALNA

Warszawa

zapisz się do newslettera


Szukaj